Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Svenska Konståkningförbundets Uppförandekod

Svenska Konståkningsförbundet har tagit fram en Uppförandekod. Uppförandekoden omfattar alla i föreningen, distriktet och förbundet oavsett vilken roll man har.

Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod

  • Vi ger alla medlemmar inom svensk konståkning möjlighet att uppleva glädje, glöd och gemenskap.
  • Vi ansvarar för åkarnas och övriga aktivas hälsa och välmående i samband med konståkningsverksamhet.
  • Vi underlättar åkarens och övriga aktivas utveckling med utgångspunkt i den enskilda individens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
  • Vi är goda förebilder genom vårt uppförande både på och utanför isen.
  • Vi bidrar till åkarens och de övriga aktivas utveckling genom att göra dem delaktiga i beslut som rör deras konståkningsutövande samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
  • Vi förespråkar och utövar rent spel och en dopningsfri idrott.
  • Vi håller oss uppdaterade kring och är förtrogna med gällande stadgar, regler och allmänna bestämmelser för föreningen, distriktet och förbundet.
  • Vi accepterar ingen form av kränkningar eller trakasserier.
  • Vi respekterar varandras olika roller och uppdrag samt accepterar spelets regler, regeltolkningar och beslut vid tävling och test.
  • Konståkning är en idrott för alla och vi respekterar allas lika värde.

Läs mer. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2016-10-03

Senast uppdaterad: 2016-10-03

Samarbetspartners

Sponsorer