Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Nya tävlingsregler ska motverka utslagning i unga åldrar

Svenska Konståkningsförbundet har tagit beslut om att förändra utformningen av Stjärntävlingar med syfte att motverka utslagning i unga åldrar. I korthet innebär detta att inga resultat redovisas i klasserna Minior och Ungdom på Stjärntävlingar med start säsongen 2016/2017. Alla är vinnare som genomfört tävlingen.

Förändringarna i Stjärntävlingarnas resultatredovisning gäller endast Miniorer och Ungdomar. I klasserna Junior, Senior, Mixed och Adults redovisas halva startfältet som får individuella placeringar, andra halvan delar plats efter startordning. Större vikt ska framöver läggas vid individuella utvärderingar i samtliga klasser.


Beslutet ligger i linje med Riksidrottsförbundets (RF) anvisningar för barn- och ungdomsidrott.
Barnidrott handlar om lek och utveckling. Därför ska barns prestationer sättas i relation till den egna utvecklingen, inte till andras prestationer. Rankinglistor, vare sig de är nationella eller bara omfattar den egna föreningen, innebär just att barn jämförs med varandra. Självklart har barn rätt att få veta hur det har gått för dem i en tävling. Men deras prestationer ska sättas i relation till den egna utvecklingen, inte till andras. Sammantaget ska det enskilda barnets utveckling stå i centrum och inte barnens inbördes rangordning.

Flera andra idrotter (t.ex. fotboll och ishockey) har också valt att förändra sina system och ta mer avstånd från rangordning i unga åldrar och/eller på breddnivå.

Camilla Fredman, tävlingsansvarig på Svenska Konståkningsförbundet kommenterar beslutet:
- Med dessa förändringar stärks vår tävlingsverksamhet ytterligare i att vara inkluderande och inte orsaka utslagning i unga åldrar. Stjärntävlingar får en funktion att vara tävlingsförberedenade för barn och ungdomar upp till 15 år. Vi vill avdramatisera tävlingsmomentet ytterligare och istället förbättra utvärderingarna till åkarna.

Bedömning av Stjärntävlingar ändras därmed till säsongen 2016-2017. Följande ändringar görs:

  • Bedömarpanel: I panelen för bedömning ska en huvudbedömare och en bedömare finnas. Huvudbedömaren ska ha lägst licens Klubbtävlingsdomare, TS-licens eller tränare steg 2. Bedömaren måste inte vara en licensierad domare, men ska ha åkarbakgrund på lägst junior B-nivå och vara lägst 15 år. 
  • Bedömning: Huvudbedömaren och bedömaren sitter bredvid varandra och jobbar i ett team och bedömer åkarna tillsammans. Inga poäng ges för programmen utan endast en skriftlig utvärdering ges till varje åkare. Ingen placering görs av åkarna i klasserna Miniorer och Ungdom. Placering för de äldre åkarna beslutas av huvudbedömaren och bedömaren tillsammans. Alla åkare ska få ett utvärderingsblad med en utförlig feedback beskrivet under rubrikerna med glada och ledsna stjärnor. Miniorer får inga ledsna stjärnor men istället en Raketstjärna med ”Tänk på att…” som ska ge åkaren en konstruktiv återkoppling. 
  • Resultat: I klasserna Minior och Ungdom redovisas inget resultat, alla är vinnare som genomfört tävlingen. I klasserna Junior, Senior, Mixed och Adults redovisas halva startfältet som får individuella placeringar, andra halvan delar plats efter startordning. 

Läs mer om förändringarna för Stjärntävlingar och övriga ändringar i tävlingsreglerna för säsongen 2016/2017:Bulletin No 9  Länk till annan webbplats.
Läs mer om Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott samt övrig information kring idrottsverksamhet för barn och ungdomar:http://www.svenskidrott.se/Barnochungdomsidrott/ Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2016-04-29

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Samarbetspartners

Sponsorer