Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Glädje, glöd och gemenskap - Råd och Stöd för att utveckla föreningens verksamhet

Svensk konståkning ska vara en sport för alla där glädje, glöd och gemenskap ska genomsyra all verksamhet. Men hur fungerar egentligen svensk konståkning? Vilka grunder vilar vår verksamhet på? Hur kan du som förälder stötta ditt och andras barn? Hur skapar vi trygga idrottsmiljöer? Detta är frågor och utmaningar vår verksamhet möts av dagligen och som Svenska Konståkningsförbundet stöttar föreningarna i. Inom kort påbörjas ett utskick till föreningar, distriktsförbund, SISU mfl med handböcker hur man på olika sätt kan jobba med och utveckla verksamheten i föreningarna.

Svenska Konståkningsförbundets vision är att konståkning ska vara en sport för alla. Oavsett nivå eller ålder ska det vara roligt och lekfullt att åka konståkning och alla ska må bra i vår verksamhet. 

- Svensk konståkning har en fantastisk verksamhet. Sportsligt är vi bland annat topp-5 på damsidan i Europa, i världstoppen inom synkroniserad konståkning och vi har genom projektet Jämlik Ishall öppnat upp verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi som idrott växer, berättar Katarina Henriksson, ordförande i Svenska Konståkningsförbundet.

- Vi möter dagligen utmaningar i vår verksamhet och vi jobbar kontinuerligt med att stärka våra föreningar genom att ta fram verktyg att möta dessa. I konståkningens gemensamma idédokument, Konståkningen Vill, sammanfattas vår målsättning och verksamhetsinriktning. I den finns vår verksamhetsidé, vår värdegrund samt vår vision och våra mål. Det är ett dokument som årsmötet gemensamt beslutar om och som fungerar som en vägvisare i all vår verksamhet, berättar Katarina vidare.

Katarina framhäver att ett av förbundets uppdrag är att bedriva och utveckla konståkningen utifrån individens behov samt ge alla möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar. Förbundsstyrelsen har delegerat ansvaret för de olika verksamheterna till kommittéer, råd och utskott. Tillsammans med kansliet arbetas det för att alla föreningar ska bedriva bra och sund verksamhet för barn, ungdomar och vuxna på alla nivåer. 

- Föreningshandboken som vi tog fram 2014 var ett led i det arbetet och nu är vi klara med en Föräldrahandbok, något som efterfrågats från våra medlemmar.

Föreningshandboken, Att driva en konståkningsförening, togs fram för att överskådligt beskriva hur svensk konståkning fungerar och är uppbyggd samt vad som krävs och förväntas av en konståkningsförening. Inte bara de regelverk som finns utan även vikten av att bedriva en verksamhet där vi alla är förebilder som på bästa sätt ska vägleda våra aktiva genom deras barn- och ungdomsår. 

Föräldrahandboken, Att vara konståkningsförälder, är tänkt som ytterligare ett stöd till föreningarna och deras medlemmar att användas t ex vid föräldramöten men också som ”uppslagsbok”. Syftet med handboken är flera, men framförallt ska den informera om vår unika svenska idrottsrörelse och om svensk konståkning i synnerhet samt hjälpa föräldrar och föreningar att stötta och stärka såväl sina som andras konståkande barn och ungdomar i den dagliga verksamheten. Med fördel kan den inledningsvis användas till alla föräldrar i verksamheten, men i sin utformning är den tänkt till föräldrar med barn som börjat i Skridskoskolan och vill fortsätta till nästa steg. 

-Våra medlemmar har bidragit med idéer och önskemål till handboken och vi har vid flera tillfällen involverat föreningar, distriktsförbund och kommittéerna i arbetet berättar Anna Tjernström, en av författarna till Föräldrahandboken.

Föräldrahandboken kommer att skickas ut till samtliga konståkningsföreningar, distrikt, SISU-distrikt, tränare med Steg 3 B eller högre, tekniska funktionärer samt till våra kommittéer.  Föräldrahandboken kommer även att finnas på svenskkonstakning.se för nedladdning. Vissa sidor kommer finnas som separata särtryck som underlag för vidare diskussioner i föreningen. Under säsongen tas även en enkel guide fram på hur man kan jobba med häftet.

I utskicket som börjar skickas ut i mitten av oktober kommer förutom Föräldrahandboken även Konståkningen Vill, Föreningshandboken samt häftet Skapa trygga Idrottsmiljöer för barn och ungdom ingå.


- Skapa trygga idrottsmiljöer är ett stödmaterial som togs fram av Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 2012. Med trygga idrottsmiljöer menas att verksamheten bedrivs i enlighet med Idrotten Vill och i linje med barnkonventionen. Det innebär bland annat att barn och ungdomar ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling. Inför hösten 2015 tog SKF:s Utbildningskommitté beslut om att materialet ska ingå i alla våra utbildningar, berättar Caroline Andersson, utbildningsansvarig på Svenska Konståkningsförbundet.

-Hur man sedan väljer att använda materialet i föreningen är upp till varje förening att bestämma. Antingen kan föreningen själv arbeta med materialet i olika grupper eller ta hjälp av en konsulent från SISU Idrottsutbildarna. Det bästa sättet att förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland tränare, åkare, föräldrar och i styrelserummet.

- Det är vår förhoppning att alla föreningar och övriga inom svensk konståkning aktivt tar del av det material vi nu skickar ut. Vi uppmanar föreningarna att verkligen arbeta med de olika häftena i olika forum inom föreningen och att man tar hjälp av SISU Idrottsutbildarna om man vill fördjupa sig inom något område. Alla fyra häften är lika viktiga och berör olika områden, men det viktigaste av allt är naturligtvis att all verksamhet i landets konståkningsföreningar bedrivs så att alla barn, ungdomar och vuxna upplever glädje, glöd och gemenskap! avslutar Malin Jarl, Svenska Konståkningsförbundets generalsekreterare.

För att ladda ner Föräldrahandboken och andra handböcker klicka här. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2015-10-08

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Samarbetspartners

Sponsorer