Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Samarbete med särskola blev framgång

Borås KK har haft en lyckosam start i projektet ”Jämlik ishall”. Klubben samarbetar med tre särskolor, vilket har gjort att många funktionsnedsatta barn kunnat prova på att åka skridskor.


- Detta är barnens höjdpunkt. Från skolan har vi bara fått positiv respons, och det är otroligt uppskattat. Och de som var mest skeptiska innan vi drog i gång, är de som är mest positiva nu. Det är roligt, säger Jacob Landegren, ordförande i Borås Konståkningsklubb.

Projektet "Jämlik ishall" går ut på att Sveriges ishallar ska anpassas så att alla barn bereds möjlighet att åka konståkning. I Borås har en sele installerats, vilket gör att funktionsnedsatta barn kan åka utan risk för att de ska ramla och slå sig. 

- Selen gör att nästan alla särskolebarn kan prova på att åka skridskor, även de med väldigt stora rörelsesvårigheter.

Klubben har vikt fyra istimmar i veckan åt särskolan. Totalt har hela 89 barn provat på att åka skridskor. Meningen är att barnen ska få möjlighet att åka fyra gånger var under vårterminen.

Än så länge inbegriper projektet grundskolebarn som åker på skoltid, men Jacob Landegren hoppas att flera av dem ska vilja fortsätta att åka som fritidssyssla. 

- Till hösten hoppas vi kunna göra detta på kvällstid, och utöka projektet till att även omfatta gymnasiesärskolan. Det långsiktiga målet är att detta ska bli en del av den ordinarie verksamheten, säger han. 

- Samtidigt vill vi sprida vår kunskap vidare, så att andra föreningar inte måste uppfinna hjulet igen. 

Text: Filip Stiller

Läs mer om Jämlik Ishall:

 
Kälkar populära i Vänersborg Länk till annan webbplats.
Stark start i projekt för funktionsnedsatta Länk till annan webbplats. 

Publicerad: 2014-05-27

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Samarbetspartners

Sponsorer