Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Per Adler lämnar som GS – intar ny roll i förbundet

Efter fem år som Generalsekreterare i Svenska Konståkningsförbundet, lämnar Per Adler sin stol för att i stället övergå som ansvarig för det integrations- och jämlikhetsprojekt som möjliggjorts med medel från Allmänna Arvsfonden. Ett projekt som genomförs i nära samverkan med Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté.


Som Skatesweden.se redan berättat så är Svenska Konståknings- förbundet beviljade 1,8 miljoner kronor (år 1 i ett långsiktigt projekt) för att tillsammans med Svenska Handikapp- idrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté, starta ett stort projekt som syftar till att integrera personer med funktionsnedsättning i konståkningsidrotten samt att sätta särskilt fokus på funktioner och hjälpmedel i våra ishallar.

Så här kommenterar Per:

- Jag har personligen stått bakom och drivit fram den här idén under lång tid och det känns naturligtvis oerhört stimulerande att själv få leda det här jobbet. Projektet är långsiktigt och skall utveckla ny verksamhet och ny kunskap, utveckla våra ishallar, skapa fler arbetstimmar till våra tränare och ge oss en starkare position i alla förhandlingar om istider.

- Efter fem år som GS öppnade det sig nu en möjligt att kanske avsluta min arbetskarriär med ett projekt, och dessutom med ett projekt som ligger mig mycket varmt om hjärtat. 

Katarina Henriksson, förbundsordförande:

- Satsningen som görs tillsammans med Svenska Handikappidrotts- förbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté är unik och helt ny. Vi har stora förhoppningar om att det vi nu gör skall främja hela vår verksamhet. Per har med sina fem år i förbundet och sitt uttalade intresse för att själv vilja driva detta, en mycket bra grund att stå på.

Publicerad: 2013-10-01

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Samarbetspartners

Sponsorer