Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Miljonstöd för satsning på funktionsnedsatta

Svenska Konståkningsförbundet kommer få 1,8 miljoner kronor från statliga Allmänna Arvsfonden för att anpassa Sveriges ishallar så att funktionsnedsatta personer lättare ska kunna ägna sig åt konståkning.


Som medsökande till Konståkningsförbundets projekt "Jämlik ishall" står även Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté. Projektet syftar till att integrera personer med funktionsnedsättning i konståkningsidrotten samt sätta fokus på utveckling av Sveriges ishallar. 

Redan för ett år sedan lämnade Svenska Konståkningsförbundet i samverkan med Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) in en ansökan om projektstöd till Allmänna Arvsfonden. Projektet är långsiktigt och ansökan till arvsfonden sträcker sig över tre år och omfattar totalt 5.4 miljoner kronor. Arvsfonden beviljar stöd för ett år i taget, och ett positivt beslut om år 1 kom vid kammarkollegiets möte i september.

Projektet ”Jämlik Ishall” syftar till att integrera personer med funktionsnedsättning i konståkningen och ska bland annat bidra till en utveckling av hjälpmedel i våra ishallar, men även skapa en ökad fokus på hur våra ishallar byggs.

Redan idag finns det ett antal konståkningsföreningar som startat upp verksamhet för funktionshindrade där fler har anmält intresse att vara delaktiga. Långsiktigt, sportsligt, finns även målsättningen att Sverige ska kunna vara representerade vid Special Olympics World Winter Games i Österrike 2017.

Per Adler, Svenska Konståkningsförbundets Generalsekreterare, kommenterar beskedet:

- Det här projektet är efterlängtat och kommer att ge oss en chans till verksamhetsutveckling i flera olika delar. Med ekonomiskt stöd från Arvsfonden och verksamhetssupport från Handikappidrotten, ska vi utveckla bra och ny verksamhet, för nya målgrupper som gagnar föreningsidrotten. Samtidigt ger detta oss en naturlig chans att på allvar börja diskutera och debattera om hur våra ishallar är konstruerade. Konståkningen behöver ta mer plats i den debatten!

- Vi är jätteglada över att konståkningsförbundet har bestämt sig för att genomföra det här tillsammans med oss. Svensk idrott tjänar mycket på att inkludera handikappidrotten och detta är ytterligare ett steg i den riktningen, säger Johan Strid, generalsekreterare för Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté. 

Projektet ”Jämlik Ishall” kommer att starta upp under hösten 2013.

För mer information, kontakta Per Adler, Generalsekreterare; 070-578 79 35, per.adler@skatesweden.se eller Katarina Henriksson, Förbundsordförande; 070-760 62 61, katarina.henriksson@skatesweden.se.

Publicerad: 2013-09-30

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Samarbetspartners

Sponsorer