Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Tekniska problem kring hanteringen av testkort i IndTA

Tyvärr har vi stött på allvarliga tekniska problem under införandet av testkortsfunktionen i IndTA. Det är domarnas överläsningar/behörigheter till IndTA och testkorten som inte fungerar. Vi är beroende av externa utvecklare/programmerare för att komma till rätta med problemen och beskedet är att det förväntas ta två veckor att åtgärda felen.


Innan dessa fel är rättade kan vi inte köra igång med att skiljedomarna registrerar godkända tester i IndTA. Detta var planerat att ske från och med den 17 september, men skjuts upp till 1 oktober. Från och med den 17 september ska i stället detta formulär fyllas i av skiljedomaren i direkt anslutning till testet.

Arrangören kan scanna in och maila ett framtaget formulär (se nedan) till caroline.andersson@skatesweden.se eller posta det till Svenska Konståkningsförbundet, Att: Caroline Andersson, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Det går också bra att scanna in/kopiera sidan med godkända tester på testkortet och maila/posta den till samma adresser.

Klicka här för att ladda ner formuläret Länk till annan webbplats.

Ovanstående problem har medfört att vi inte hunnit registrera befintliga (inskickade) tester i det tempo som var planerat. Alla föreningars testkort kommer inte hinna bli registrerade till den 16 september. Vi beräknar att alla testkort i stället är registrerade den 24 september (under förutsättning att de inkommit till förbundet i tid).

Konsekvensen blir att alla föreningars tester inte syns vid anmälan till tävling fram till den 24 september, men inga testkort ska skickas in till tävlingsarrangörer. Det innebär att regeln om att bevis på testnivåer ska vara arrangören tillhanda vid sista anmälningsdag till tävling frångås temporärt. Klubbtävlingar 28-29 september samt 5-6 oktober berörs av detta, men arrangerande förening hinner få översikt över alla anmälda åkares testnivåer innan fastställande av startordning och hinner agera om någon anmäld åkare innehar fel testnivåer/är felanmäld. När testerna registreras i IndTA slår de igenom till genomförda anmälningar. Arrangören behöver bara ladda ned färsk anmälningsfil i excel.

Från och med den 1 oktober ska alltså godkända tester registreras av skiljedomaren i IndTA, men fram till dess blir det temporär lösning med ifyllt formulär (eller inscannade/kopierade testkort).

Vi beklagar denna försening och hoppas på er förståelse! Den som väntar på något gott…

Publicerad: 2013-09-13

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Samarbetspartners

Sponsorer