Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Förbundsordförande Katarina Henriksson informerar

Med anledning av TV4 Sportens reportage om svensk konståkning, informerar Svenska Konståkningsförbundets ordförande Katarina Henriksson om förbundets ståndpunkt.


Svenska Konståkningsförbundet har tagit del av utsagor från barn och föräldrar i samband med TV4 Sportens reportage om missförhållanden inom konståkningen.

De idrotter som fångar upp barn i tidig ålder blir föremål för särskild uppmärksamhet. Det är naturligt, att ta hand om barn innebär ett särskilt ansvar.

Att hantera frågan om barn börjar idrotta i tidig ålder är en del av vår vardag inom svensk konståkning. Vi menar dock att man inte ska sätta likhetstecken mellan att börja tidigt och tidig elitsatsning. Våra skridskoskolor är inget annat än ett sätt att lära barn åka skridskor, på samma sätt som vi som vuxna gärna ser våra barn lära sig simma och åka skidor tidigt.

Men att barn däremot far illa (känner sig kränkta, mobbade, trakasserade) under träning eller i föreningen är aldrig acceptabelt. Vårt gemensamma mål måste hela tiden vara att få barnen att känna glädje och trygghet i sin träningsmiljö. Våra styrdokument Konståkning Vill, vår värdegrund och etiska kod tar upp vikten av att våra barn ska må bra och känna sig trygga. Inom våra utbildningar lyfts alltid dessa frågor fram. Sker det ändå i en förening måste det omedelbart hanteras och åtgärdas i samråd mellan föreningsstyrelsen, tränaren och föräldrarna, så att det inte fortsätter.

När vi i förbundsledningen fått kännedom om missförhållanden har vi agerat och agerar genom att stödja och hjälpa de berörda. Vi måste dock få kännedom om missförhållanden för att vi ska kunna agera. De exempel i inslaget TV4 Sporten tagit upp, visar att vi ännu bättre och tydligare måste kommunicera ut vad vi står för och hur vi arbetar så att vår värdegrund efterlevs och inga barn känner sig otrygga hos oss.

Har ni frågor om det ni ser på TV4-inslagen, tveka inte att ta kontakt med oss på förbundet.

Katarina Henriksson, Ordförande i Svenska Konståkningsföbundet

Publicerad: 2013-03-05

Senast uppdaterad: 2014-09-13

Samarbetspartners

Sponsorer