Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Besked om sökta Idrottslyftsbidrag dröjer

RF har ännu inte meddelat hur mycket pengar respektive förbund får från Idrottslyftet för 2012, varför besked inte kan lämnas till föreningar som i oktober (omg. 2) sökte Idrottslyftmedel för olika Breddprojekt. Besked kan lämnas tidigast 31 januari 2012.


Enligt planen skulle alla Specialidrottsförbund (SF) fått besked från Riksidrottsförbundet (RF) i månadsskiftet oktober/november hur mycket Idrottslyftsmedel respektive förbund tilldelas under år 2012. Detta besked dröjer nu till årsskiftet, varför SKF inte kan meddela om bidrag för Breddprojekt beviljas eller ej förrän tidigast den 31 januari 2012.

Status för sökta Utbildningsbidrag via Idrottslyftet, är att återrapporterna för närvarande gås igenom i detalj. Detta arbete beräknas vara klart under vecka 49 och vi beklagar att detta dragit ut på tiden.

Publicerad: 2011-12-02

Senast uppdaterad: 2014-09-13

Samarbetspartners

Sponsorer