Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

15 april handlar om demokrati

Vill du och din förening vara med och påverka Svenska Konståkningsförbundets verksamhet? Lämna då in föreningsrapporten senast fredagen den 15 april 2011!


I söndags hade vi styrelsemöte och beslöt bland annat att senarelägga sista dagen för att lämna in föreningsrapporten. En sådan till synes helt administrativ fråga handlar om förutsättningarna för demokrati i vårt förbund. Det räcker inte att betala in avgiften till förbundet i tid. Föreningsrapporterna måste in också för att föreningarna ska erhålla rösträtt på Årsmötet 2012. Vi vet att det har varit tekniska problem så därför gjorde vi ett undantag i år.

Förbundet = Summan av Föreningarna!
Vi vet att det är mycket arbete i föreningarna och att man kanske är fullt upptagen med den ordinarie verksamheten speciellt nu i slutet av säsongen. Men idrott är också en skola i hur demokratin fungerar.

Förbundet = Summan av Föreningarna! Om inte föreningarna kommer på årsmötet, med vilka mandat sitter vi i styrelsen då?

Verksamhetsplanen 2012-2014
Vi i styrelsen gör tillsammans med kommittéerna en verksamhetsplan med budget vartannat år. I mars eller april 2012 kommer vi att ha en konferens med alla distriktsordföranden. Vi kommer även att träffa distriktsordförandena under Convention nu i september. Tala med dem också, så att vi får input. Eller hör av er direkt till oss genom att komma med motioner till årsmötet! Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget och era motioner läggs fram på årsmötet. Det är då vi bestämmer hur vi ska gå vidare.

Förslag på stadgeändringar
Styrelsen ser nu över stadgarna och kommer med förslag till ett par förändringar lagom till årsmötet. Bland annat diskuterar vi om vi ska ändra räkenskapsår. Föreningarna har också möjlighet att lägga motioner om stadgarna. Var aktiva! Vi i styrelsen arbetar på ert uppdrag och vårt förbunds styrka beror på hur aktiva vi är tillsammans!

Maria Meyer-Martins, Ordförande Svenska Konståkningsförbundet

Publicerad: 2011-04-07

Senast uppdaterad: 2014-09-13

Samarbetspartners

Sponsorer