Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Ny bok: Träningslära för idrotterna

En del idrotter har behov av att träna upp många färdigheter, andra idrotter behöver spetsa till ett fåtal. Hur prioriterar man då mellan styrka, kondition och snabbhet för att få till den bästa helheten? Den här boken tar upp det senaste kring generell träningslära men även specifik träningslära för olika idrottskategorier. Genom att anpassa de allmänna principerna efter de specifika kraven inom varje enskild idrott kan den helhetliga prestationen inom idrotten utvecklas.

 

Träningslära för idrotterna utgår från idrottarens egenarter, specifik träning måste kombineras med variation för att stimulera inlärnings- och träningsutbytet, och träningen måste innehålla en progression, där belastningar och utmaningar ökas gradvis. Träningen bör även indvidualiseras, så att den utgår från den skilde idrottarens bakgrund och anpassas efter idrottarens livssituation.

Boken tar upp kvaliteter som har betydelse för prestationsförmågan; styrka/spänst, snabbhet, uthållighet, koordination och rörlighet, och hur dessa kvaliteter tar sig uttryck inom olika idrotter. Vidare tar boken upp den fysiologiska grunden för idrottsutövning - hur musklerna, nervsystemet och cirkulationssystemet fungerar, vilken betydelse dessa system har för kapaciteten hos de olika kvaliteterna och hur kvaliteterna tränas.

Allmänna träningsprinciper är grundläggande, men för att bli bra inom en speicell idrott kan man inte bara träna allmän. Genom att gruppera idrotterna i konditionsidrotter, styrkeidrotter och kooordinationsidrotter, bollspelsidrotter och kampsportidrotter, blir boken ett verktyg som kan användas till att anpassa de allmänna prinicperna efter de specifika krven inom varje enskild idrott. På det viset kan den helhetliga prestationen inom idrotten utvecklas.

Boken är framtagen genom ett svensk-norskt smarbete mellan bokförlagen SISU Idrottsböcker i Sverige och Akilles i Norge. Bakom boken står idrottsforskarna/lektorer från Norges IdrettshØgskole (NIH) Jostein Hallén och Lars Tore Ronglan.

 

För att beställa boken, klicka här. Länk till annan webbplats.

 

 

Publicerad: 2011-02-24

Senast uppdaterad: 2014-09-13

Samarbetspartners

Sponsorer