Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

WADA:s nya dopinglista i svensk version

Nya regeländringar i dopinglistan för 2011, som WADA (World Anti-Doping Agency) publicerade i slutet av förra året. Nu är listan översatt till svenska. Från och med den 1 januari 2011 gäller den nya WADA-listan med en del nyheter och ändringar.

En ny kategori "icke godkända substanser" förbjuder läkemdel som inte är godkända för humanterapeutiskt bruk av någon statlig reglerad hälsomyndighet. Det vill sägas preparat under preklinisk eller avbruten utveckling.

  • Intramuskulärt tillförda trombocytderiverade beredningar, känt som PRP eller ”blood spinning”, är inte längre förbjudna.
  • Under rubriken “Diuretika och andra maskerande substanser” skriver WADA att om en substans med gränsvärde som exempelvis salbutamol, morfin, katin, efedrin, metylefedrin och pseudoefedrin återfinns tillsammans med en diuretika eller annan maskerande substans krävs dispens även för den – oavsett om koncentrationen är under gränsvärdet eller inte.
  • Definitionen av ”Cannabinoider ” har formulerats om för att klargöra att alla naturliga (till exempel cannabis, hasch och marijuana) och syntetiska cannabinoider (THC) eller ”cannabimimetics” (till exempel spice) är förbjudna på tävling.
  • Uttappning, manipulering och återförande av helblod eller delkomponenter av helblod till blodcirkulationen är förbjudet och har lagts till i kategorin “Kemisk och fysisk manipulation”.
  • Från och med 2011 behöver inte idrottsutövare inte längre göra en särskild deklaration när de använder vissa inhalerade beta-2-stimulerare (salbutamol och salmeterol) och lokal behandling med kortison. De ska däremot även i fortsättningen i samband med en dopingkontroll alltid muntligt informera dopingkontrollfunktionären om vilka mediciner och kosttillskott som de tagit senaste sju dagarna.

Dopinglistan för 2011 på svenska. Länk till annan webbplats.

Riksidrottsförbundets antidopingarbete. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2011-02-16

Senast uppdaterad: 2014-09-13

Samarbetspartners

Sponsorer