Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Tips på intressant föreläsning via internet

Carina Skoog, Sportchef på Svenska Konståknigsförbundet, tipsar om en intressant föreläsning som kan följas via internet med rubriken ”VÄGEN TILL VÄRLDSMÄSTARE GENOM TIDIG ALLSIDIG SPECIALISERING”.

 

Föreläsningen hålls den 10 november kl. 18:00 av Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi där han kommer att prata runt följande:

  • Vad menas med tidig allsidig specialisering?
  • Är det försvarbart att beröva våra barns möjlighet att lära sig korrekt rörelseteknik som den höga motoriska inlärningsförmågan erbjuder under barnaåldern?

Allsidig träning med barn

Det finns vissa fysiologiska premisser som inte kan åsidosättas. Den motoriska inlärningsförmågan är högre hos barn än vuxna. Framgång i tekniskt krävande idrotter är per definition beroende av tidig specialisering. Problemet är inte tidig specialisering i sig, utan underlåtenhet att bedriva ALLSIDIG träning med barn.

Som tränare inom barnidrotten bör man bedriva en seriös, genomtänkt och välplanerad träning som syftar till att barnen ska ha roligt samtidigt som de ska kunna nå högsta möjliga prestation på lång sikt. Allt annat vore ojuste mot barnen. Allsidig träning skapar förutsättningar för barn att så småningom hitta den idrottsgren som passar bäst, där de har roligast och där de kan nå högsta resultat.

Denna föreläsning går att följa via webben gratis. Sista anmälningsdag är den 9 november. Läs mer och anmäl dig på www.dalasportsacademy.se Länk till annan webbplats..  

Carina Skoog kommenterar:

- Konståkning är en typiskt utpräglad tekniksport som kräver stort rörelsemönster och därmed mycket träning tidigt jämfört med andra idrotter. Detta är något som vi ofta får ”försvara” inför andra personer och organisationer. Jag tror att det är viktigt för oss att kunna ha bra argument om positiva effekter som uppnås genom att träna ofta och tidigt.


Carina Skoog, Sportchef

Många positiva effekter

- Naturligtvis ställer detta högre krav på våra tränares kompetens att genomföra en allsidig och bra träning redan tidigt, eftersom vi tränar våra barn under flera timmar i veckan. Detta medför en mycket större möjlighet att barnet får chans till många positiva effekter, menar Carina. Exempel kan vara 

  • Att barnen gör stora framsteg och behärskar allt svårare moment, vilket naturligtvis är inspirerande för barnet.
  • Att det finns en kontinuerlig ”röd tråd” under hela veckan genom bra träningsupplägg av tränaren, vilket inte tränare kan göra som bara tränar sina idrottare en gång per vecka. De tränarna har oftast ingen aning om vad barnet gör/ de övriga dagarna.
  • Att man får en större gemenskap och djupare relationer, att barnen blir sedd/uppmärksammade på ett helt annat sätt av både tränare, ledare och träningskompisar. Lite ”familjekänsla” med tränare, kompisar, idoler och ledare i klubben.

Höga krav på kunskap och kompetens

- Detta är bara några få av många positiva effekter av att träna ofta som skapar framgång, trygghet, gemenskap och självförtroende fortsätter Carina.

- Att våra tränare tränar våra barn/ungdomar ofta, ställer naturligtvis höga krav på kunskap och kompetens. Detta kan vi säkerställa bl a genom kunskapsinhämtning inom t ex bra utbildning, kontinuerlig vidareutbildning, bra nätverk inom olika områden såsom pedagogik, fysiologi, psykologi, organisation mm. Detta ska vi naturligtvis ta på största allvar och samtidigt informera om att vi satsar på att ha välutbildade och kompetenta tränare på alla nivåer inom konståkningen, avslutar Carina.

Foto: Thomas Björn

Publicerad: 2010-10-28

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Samarbetspartners

Sponsorer