Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

SKF-trofén byter skepnad

Svenska Konståkningsförbundets distriktslagstävling för A-åkare, SKF-trofén, har länge varit en uppskattad tävling sett ur flera perspektiv, men de senaste åren har intresset sjunkit. Därför har nu ett nytt regelverk skapats som förhppningsvis intresserar många!

 

Synpunkter har framkommit till Regel- och tävlingskommittén att regelverket begränsar distrikten så att de inte kan eller vill skicka lag. Önskemål har också framförts att ändra förutsättningarna så att SKF Trofén blir mer inriktad mot ungdomsklasserna. Därför har ett nytt regelverk utarbetats. Bland annat kan nu par delta och deltagande ger rankingpoäng i Morgondagarna och Elitserien!

Grundprinciper;

  • Varje distrikt har ett (1) lag som består av minst tre (3) och max nio (9) åkare/par
  • Lagtävlingens resultat beräknas utifrån antal vunna medaljer
  • Lag med flest antal guldmedaljer vinner
  • Vid lika antal guldmedaljer vinner det distrikt som har flest silvermedaljer, därefter antalet bronsmedaljer, sedan placeringar från plats fyra (4), osv
  • För att vunnen medalj ska räknas in i lagresultatet gäller följande; för singel minst tre deltagare i klassen, för par minst två par i klassen
  • Deltagande i SKF Trofén ger rankingpoäng i Morgondagarna och Elitserien oavsett om åkaren deltar i respektive serie

För detaljerad information se Generella regler sidan 35 och Allmänna tävlingsregler sidan 50.

Syftet med de ändrade förutsättningarna för deltagande i SKF-trofén är att det ska sporra distrikten att skicka sina bästa åkare i respektive klass då det är antalet vunna medaljer som räknas. Seger i en liten klass som exempelvis ungdom pojkar eller par blir nu lika viktig för lagets totala resultat. Lagkänslan för ett distrikt stärks då man har ett stort lag. Distrikt som tidigare inte haft förutsättningar att över huvud taget delta, kan nu skicka ett lag även om chansen att vinna lagtävlingen inte är lika stor som för de större distrikten.

Publicerad: 2010-10-25

Senast uppdaterad: 2014-09-13

Samarbetspartners

Sponsorer