Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Vi vet vad som krävs för att ta internationella mästerskapsmedaljer!

Svenska Konståkningsförbundet (SKF) har tagit fram en kravanalys, en svensk utvecklingsmodell samt en utvecklingstrappa med mål att nå världselit.

 

Kravanalysen, den svenska modellen (handlingsplan för internationell  konståkningssatsning från ungdom till senior från klubb-, SDF- till förbundsnivå) samt utvecklingstrappan ger riktlinjer för hur teknisk, fysisk och mental träning bör utformas för att kunna utveckla en konståkares kapaciteter med målet att nå världselit.

I kravanalysen beskrivs följande:

  • Beskrivning av tävlingsmomentet
  • Vårt bedömningssystem
  • Vårt tävlingssystem
  • Vem är toppåkaren?
  • Vilka krav ställs på världstoppsåkaren (tekniskt, fysiskt och mentalt)
  • Fysiska tester: Fystempen/Fysprofilen
  • Svenska Modellen – Handlingsplan för internationell konståkningssatsning förening-SDF-SKF
  • Utvecklingstrappa

Tanken är att detta material ska kunna vara ett värdefullt verktyg för såväl tränare som klubbledare som olika resurspersoner/specialister som arbetar med konståkning på internationell elitnivå.

Vi har i den ”svenska modellen” gjort ett förslag på handlingsplan, uppdelat på förbund, disktrikt och förening och vad som förväntas av oss för att vi tillsammans ska kunna bli bästa tänkbara ”stötteapparat” för de aktiva.

Vi vet hur de bästa i världen ser ut, vilken träning de utför, vilka resurser de har, vad de kan och hur de har nått sina framgångar. Utifrån denna omvärldsanalys har vi tagit fram en modell hur vi med optimala resurser från klubb, SDF och SKF kan bli ett så bra stöd som krävs.

- Det har varit fantastiskt inspirerande att jobba fram detta material och vi har fått värdefull kritisk granskning och feedback av bla fysiologen HC Holmberg, fysrådgivarna Leif Larsson och Rickard Nilsson, alla från Sveriges Olympiska Kommitté, säger Carina Skoog och Regina Jensen som är de som tillsammans tagit fram materialet.

Materialet finns i dag redan inlagt i vår instruktörsutbildning, men nu kan även ledare, tränare och övriga resurspersoner som tillhör en konståkningsförening köpa ett USB–minne i form av en skridsko med allt material för 350 kr + porto och exp. avgift. Beställ via figureskating@konstakning.rf.se och glöm inte ange föreningens namn och antal USB-minnen.

Nu fortsätter arbetet med att ta fram motsvarande kravanalys för teamåkning och en studieplan/handledning för föreningar att använda kravanalysen som studiecirkel.

Publicerad: 2010-10-15

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Samarbetspartners

Sponsorer