Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Bidragsansökningar för 3 miljoner!

Efter att ha summerat ansökningarna till Idrottslyftet ser vi att runt 50 klubbar spridda över landet har sökt bidrag för över 3 miljoner kronor. Fantastiskt roligt att det finns så många bra idéer runt om i konståknings-Sverige!

 

De medel ledningsgruppen har till sitt förfogande fram till sista juni 2010 är drygt en halv miljon kronor (550 000 kr). Att detta inte räcker långt är uppenbart, men denna dryga halvmiljon har ledningsgruppen enhälligt beslutat ska gå till projekt som är i linje med förbundets mål och visioner och:

 

  • som öppnar dörrarna för fler barn och ungdomar att prova på konståkning


  • som får fler att stanna kvar inom idrotten


  • där föreningar vill samarbeta

     

De områden som har prioriterats är pojksatsningar, fler discipliner, uppstartsbidrag (till nystartade föreningar), skridskoinköp (för uthyrning i skridskoskolor), showträning/tävling, uppstart av teamåkning samt elitsammandrag på distriktsnivå.

 

Projekt som inte har beviljats bidrag i år är exempelvis de som handlar om mer istid, elitstöd till enskilda åkare, kompletterande utbildningar (hänvisar till SISU-bidrag och/eller kurser istället) samt återkommande projekt som trots långvarigt stöd från Idrottslyftet ännu inte står på ”egna ben”.


 


Samtliga föreningar som ansökt får i dagarna besked om de beviljats medel eller inte. Är beskedet positivt, ska ett avtal med de villkor som gäller noggrant läsas igenom, undertecknas och återsändas snarast innan medel betalas ut. Är beskedet negativt, hoppas vi att många projekt kommer att genomförs ändå men med andra medel än från Idrottslyftet. 

Eventuella frågor besvaras av Malin Jarl, Projektledare Idrottslyftet, på 08-699 64 22 alt.

malin.jarl@konstakning.rf.se

Länk till annan webbplats.    


 

Publicerad: 2010-01-28

Senast uppdaterad: 2014-09-13

Samarbetspartners

Sponsorer